Habilitacja dr Katarzyny Bazarnik

Z radością informujemy, że 1 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ nadała dr Katarzynie Bazarnik z Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFA stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Marta Kapera