Podsumowanie konferencji: Text-Image-Music. Crossing the Borders. IALS Symposium Krakow 2018

Była to konferencja międzynarodowa o charakterze cyklicznym, w ramach działalności International Association of Literary Semantics (IALS), stowarzyszenia powołanego do życia w r. 1992 na University of Kent at Canterbury. 4th IALS Conference odbyła się w Krakowie w roku 2006 (organizowali ją wówczas dr hab. E. Chrzanowska-Kluczewska i dr G. Szpila). Fakt, że strona brytyjska powierzyła IFA UJ organizację tej konferencji po raz drugi jest zaszczytem, ponieważ konferencje IALS odbywały się zazwyczaj w Wielkiej Brytanii, a tylko wyjątkowo miały miejsce w Niemczech (1997) oraz we Włoszech (2010). Prof. dr hab. E. Chrzanowska-Kluczewska jest członkiem-założycielem IALS oraz wieloletnim członkiem jego Zarządu, stąd mocna pozycja Krakowa.

Główni organizatorzy: prof. dr hab. E. Chrzanowska-Kluczewska, dr hab. Katarzyna Bazarnik, dr Agata Hołobut, dr hab. Andrzej Pawelec, dr hab. Grzegorz Szpila, dr hab. Anna Walczuk oraz nieocenieni Sekretarz dr Michał Choiński i mgr Ryszard Kurpiel; grupa Wolontariuszy: Anna Lach z KNA oraz uczestnicy seminarium magisterskiego z językoznawstwa prof. Chrzanowskiej-Kluczewskiej: Dagmara Durlak, Katarzyna Gałuszka, Claudia Kuczaj, Jolanta Kęsek, Martyna Małek, Olha Maslyak, Kamil Mętel, Szymon  Mirek oraz Małgorzata Walkosz.

Data i miejsce: 18-20.10. 2018, Auditorium Maximum.


Cel i tematyka: Konferencje IALS są interdyscyplinarną platformą do szerokiej dyskusji na temat stylistyki i retoryki tekstów artystycznych, podczas której debaty prowadzą przedstawiciele językoznawstwa literackiego oraz teoretycy literatury i filozofowie języka. Tegoroczne Sympozjum posiadało poszerzoną o paradygmat semiotyczny formułę, która pozwoliła na podjęcie zagadnień intermedialności, transmedialności i multimodalności tekstów artystycznych (werbalnych, wizualnych, muzycznych, a także architektury), zastanowienia się nad ich cechami wspólnymi: poetyką, retoryką, figuracją. Związki języka naturalnego z innymi systemami znakowymi, fenomenologia i neuroestetyka tekstu artystycznego, ekfraza, liberatura (w połączeniu ze zwiedzaniem wystawy Liberatury w Artetece przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ul. Rajska 12) oraz przekład intersemiotyczny to różne aspekty odbytych przez nas obrad. W gronie uczestników znaleźli się nie tylko naukowcy, lecz również praktykujący pisarz oraz kanadyjscy kompozytorzy John Rea i Moe Touizrar (Schulich School of Music, McGill University, Montreal) oraz Jimmie LeBlanc (Conservatoire de musique de Montréal).
Pomimo tego, że dwójka głównych organizatorów należy do Katedry Językoznawstwa Angielskiego w IFA, Komitet Organizacyjny oraz uczestnicy wywodzili się również z czterech innych Zakładów IFA, o literackim i translatologicznym profilu. Planowanym efektem konferencji będzie monografia wieloautorska, która ukaże się w serii wydawniczej Petera Langa Text-Meaning-Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture.

Keynote speakers: 1) Paul B. Armstrong, Brown University, USA – uznany w świecie literaturoznawca, pracujący w tradycji fenomenologicznej i kognitywnej, autor wielu publikacji książkowych nt. interpretacji tekstów, z których ostatnia pozycja How Literature Playw with the Brain (2013) jest szczególnie dla nas interesującym studium z nowej dziedziny badawczej, czyli neuroestetyki; 2) Bo Pettersson, University of Helsinki, Finlandia – znany literaturoznawca europejski, w którego kręgu zainteresowań leży narratologia i teoria metafory, jak również poetyka światów fikcji, multimodalność tekstów artystycznych, fikcja graficzna oraz krytyka muzyczna. Prof. Pettersson jest zasłużonym członkiem Zarządu IALS. 3) Michael Toolan, University of Birmingham, Zjednoczone Królestwo jest najbardziej znanym brytyjskim przedstawicielem stylistyki literackiej, narratologii oraz badaczem ich relacji z Critical Discourse Analysis, autorem wielu pozycji książkowych, redaktorem naczelnym Journal of Literary Semantics, w latach 2006-2014 przewodniczącym IALS, a obecnie przewodniczącym PALA (Poetics and Linguistics Association).

Liczba uczestników: 71, w tym 44 gości z zagranicy oraz 27 osób z Polski  (w tym 14 osób z Wydziału Filologicznego UJ)


Kraje reprezentowane: Brazylia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja, Tajwan, Ukraina, USA i Zjednoczone Królestwo.

Imprezy towarzyszące: Sympozjum to bardzo udany bankiet w Restauracji Hawełka w Pałacu Czeczotki (ul. Wiślna 1) oraz tradycyjne zwiedzanie Muzeum Collegium Maius oraz Wawelu, zawsze cieszące się zainteresowaniem.

Po Sympozjum na ręce Organizatorów wpłynęło bardzo wiele podziękowań, z których niektóre cytujemy:

Dear Prof. Chrzanowska-Kluczewska,
I hope that you could take some time to rest after IALS. This is just a brief note to express my gratitude for such a wonderful conference. Congratulations. Your whole team  made us feel as if everything in the conference came natural and easy. Most of us are aware of  the immense amount of work the organization of an academic event like this mean. The   outcome of IALS 2018 was superb. You may well be proud of all your efforts. I enjoyed, not only the regular conference sessions, but also the liberature exhibition and the  visit to the Collegium Maius Museum. Thank you. Please, extend my gratitude to the group of  volunteers who looked after us during all the events. Their work is always indispensable in academic gatherings of this kind. I shall definitely be back to Krakow, for I also fell in love with the city.
Best wishes,
Prof. Dr. Marta Falces Sierra
Head of the Department of English and German Philologies
University of Granada, Spain
Droga Elżbieto,
Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy pozostać do zakończenia konferencji i osobiście podziękować Tobie oraz wszystkim organizatorom za świetnie zorganizowane, niezwykle ważne sympozjum naukowe. Bardzo dużo wynieśliśmy z konferencji i cieszymy się, że mogliśmy w niej uczestniczyć. Gratulujemy konferencji i jeszcze raz dziękujemy,
Prof. dr hab. Henryk Kardela
Dr hab. Anna Kędra-Kardela
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Our inspired Ukrainian football team (with substitutes) exchanged inspiring messages with many thanks to you and your team!
Prof. Dr. Olga P. Vorobyova
Chair, Department of English Lexicology and Stylistics
Kyiv National Linguistic University, Ukraine
Dear Elżbieta,
I take my stay in Krakow as a wonderful event. You are a marvelous conference organizer. Thank you.
Prof. Dr. Natalia Belozerova
Head, the English Department at the Institure for Social Sciences and Humanities
University of Tyumen, Russia
Dear Elżbieta,
I’d just like to thank you so much for the warm and hospitable staying I had at your lovely city during the last IALS symposium. I really loved the opportunity to know your country and to participate at the conference and I hope we’ll stay in touch and develop new opportunities to gather together and exchange more ideas.
Truly yours,
Prof. Ivan Capeller
School of Communication
Federal University of Rio de Janeiro, Brasil