"Romantic Interactions" - międzynarodowa konferencja w IFA

W dniach 4-5 kwietnia 2019 Instytut Filologii Angielskiej wraz z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję zatytułowaną „Romantic Interactions”, która poświęcona jest szeroko rozumianym formom interakcji pomiędzy twórcami z różnych epok historycznych i kręgów kulturowych, które widoczne są w dziełach romantyków lub w „życiu pośmiertnym” ich utworów.

Konferencja odbędzie się w salach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

Więcej na temat konferencji tutaj: http://romanticinteractions.confer.uj.edu.pl

Data opublikowania: 11.02.2019
Osoba publikująca: Piotr Pieńkowski