dr M.Choiński beneficjentem grantu "Network-Analysis and Spatial Stylometry in American Studies (NASSA)"

Dr Michał Choiński (IFA UJ) oraz Dennis Mischke (UniPostdam) otrzymali grant na rozwój współpracy badawczej między centrum Digial Humanities na Universität Potsdam oraz Instytutem Filologii Angielskiej UJ.
 

Projekt grantowy "Network-Analysis and Spatial Stylometry in American Studies (NASSA)" będzie trwał do 2020 r., a w jego ramach pracować będzie ośmiu badaczy: cztery osoby z Polski i cztery osoby z Niemiec (m.in. dr Jan Rybicki z IFA UJ, prof. Maciej Eder z Instytutu Języka Polskiego PAN, Tim Repke (Hasso Plattner Institute) oraz Mathias Göbel (SUB-Göttingen).

 

Data opublikowania: 19.02.2019
Osoba publikująca: Piotr Pieńkowski