Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24.11.2019 roku zmarła

prof. dr hab. Irena Kałuża Irena Kałuża

wybitna anglistka, językoznawczyni,  specjalistka z dziedziny składni, semantyki i pragmatyki języka literackiego oraz stylistyki i poetyki generatywnej, przez wiele lat z ogromnym oddaniem pełniąca funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej (1981-1988) oraz Kierownika Zakładu Języka Angielskiego (1981-1991).


Wychowawczyni wielu pokoleń polskich anglistów, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN i Societas Linguistica Europaea. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983) oraz nagrodami Rektora UJ i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Osoba wielkiej życzliwości.

Msza święta i uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek,  dnia 2 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Wyrazy głębokiego współczucia składają

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej UJ
oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Jagiellońskiego.