Zmiana formy wszelkich zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

Na podstawie §2 ust.4 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z dnia 10 marca 2020 roku, podejmuję niniejszym decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym na formę zdalną – do odwołania.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Elżbieta Górska – dziekan Wydziału

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Piotr Pieńkowski