Praca Sekretariatu Instytutu Filologii Angielskiej UJ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 oraz nowym rozporządzeniem z dnia 23.03.2020 r. (https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r.) wiążącymi się z zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa, pracownicy Sekretariatów, za zgodą Dyrekcji Instytutu Filologii Angielskiej, będą prowadzić wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w formie pracy zdalnej.

Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą e-mailową lub telefoniczną na e-maile i numery służbowe pracowników sekretariatu dostępne na stronie IFA.

Przwidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020.

Data opublikowania: 12.03.2020
Osoba publikująca: Marta Kapera