Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Przyjmuje strony w semestrze letnim 2016/17  w następujących terminach:

środa, w godz. 10.00-11.30

czwartek, w godz. 11.00-12.30

e-mail: elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Andrzej Pawelec

W okresie wakacyjnym konsultacje Zastępcy Dyrektora ds. studenckich dr hab. Andrzeja Pawelca sa możliwe   po wcześniejszym umówieniu się przez email. 

e-mailandrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)