Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

dyżury w semestrze zimowym 2019/20:

Środy: poza 1-szą środą miesiąca w godz. 10:00 - 11:30, a 1-sza środa miesiąca w godz. 8:00-9:30;  czwartki w godz. 11:30 - 13:00

e-mail: elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

dyżury w semestrze zimowym 2019/20:

Wtorek 13:00 - 14:00, Czwartek 11:30 - 12:30

e-mailandrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)