Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

dyżury w semestrze letnim 2018/19:

środa 10.00-11.30, czwartek 11.00-12.30

e-mail: elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

dyżury w semestrze letnim 2018/19:

Wtorek 10:00 - 11:00, Czwartek 13:15 - 14:15

e-mailandrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)