Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20:

pierwsze środy miesiąca (tj. 3.06 i 1.07) 8:30-10:00

pozostałe środy miesiąca 10:00-11:30

czwartki 11:00 - 12:30

e-mail: elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20:

wtorek 10:30 - 11:30, czwartek 11:30 - 12:30

e-mailandrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)