Granty, stypendia, badania...

1.W systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6. Nabór wniosków potrwa do 16 grudnia 2013 r.

Terminy wewnętrzne przesyłania wniosków do Działu Programów Badawczych (Collegium Novum). Przesyłanie wniosków do sprawdzenia pod względem formalno–finansowym najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 r.
Wnioski sprawdzone, kompletne i podpisane przez kierownika projektu oraz Dziekana będą przyjmowane w Dziale Programów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku, do godz. 15.00


Szczegółowe informacje:

Konkursy: OPUS, SONATA

  • PANEL HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) – Alicja Franaszek, pok. 26 (tel. 663 15 50)

Konkurs PRELUDIUM

  • PANEL NZ i HS – Katarzyna Pilipowicz, pokój 26 (tel. 663 15 50)

2. 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych, które będą obowiązywać w nowych konkursach (OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6). Kwalifikowalność kosztów stanie się jednym z elementów oceny formalnej wniosków.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/koszty-kwalifikowane-i-niekwalifikowane.pdf oraz w Załączniku nr 4 „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich", wprowadzonego uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 71/2013 z 12 września 2013 r.

1. Stypendia wyjazdowe Marie Curie na Uniwersytecie w Padwie dla badaczy z doktoratem lub co najmniej czteroletnim doświadczeniem naukowym. Termin wysyłania wniosków upływa 22 listopada 2013 r. Szczegółowe informacje: http://www.unipd.it/sites/en.unipd.it/files/Call%20PISCOPIA%20English.pdf

2. 17 września Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. (za www.ncn.gov.pl)

    
Szczegółowe informacje: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy


29.07.2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

 

Do konkursu można zgłaszać propozycje przekładów publikacji wydanych w języku polskim, serie wydawnicze oraz czasopisma. Nabór wniosków trwa do końca września b.r. ( obowiązuje termin wewnętrzny, który zostanie wkrótce podany w zakładce Komunikaty).

Dalsze informacje oraz regulamin konkursu znaleźć można na stronie: Konkurs modułu NPRH upowszechniającego wyniki polskich badań umanistycznych na świecie


MNiSW ogłosiło III edycję Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w trzech modułach:

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy 1.1.

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

3 konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający młodych naukowców 2.1.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

 


Na stronie Narodowego Centrum Nauki znajdują się szczegółowe wytyczne z instrukcją wypełniania i składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5 http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq

Na stronie telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego można obejrzeć nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbyło się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.
http://telewizja.us.edu.pl/2013/05/pieniadze_na_badania_mlodzi_naukowcy_ncn

Prezentacja z otwartych dni NCN, w której znajdują się cenne informacje dotyczące planowania kosztorysu w grantach NCN.

Ogłoszenie o konkursie MNiSW Mobilność Plus na badania zagraniczne dla młodych naukowców (od 6 do 36 miesięcy). Konkurs ten wyróżnia się na tle innych tym, że pomyślano o wsparciu dla pracowników z rodzinami.

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców - MNiSW

Poradnik - jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych (Rada Młodych Naukowców)

A.Kowalcze-Pawlik: prezentacja dotycząca źródeł dofinansowania prac badawczych doktorantów i młodszych pracowników nauki.

Szkolenia i konkurs (10.04.2013)

Dokument zawiera informacje na temat szkoleń dotyczących możliwości pozyskania stypendiów na zagraniczne badania naukowe (doktoranci i doktorzy) oraz informację dotyczącą konkursu na projekty dla jednostek badawczych (możliwość organizowania seminariów i konferencji oraz prowadzenia badań naukowych wspólnie z partnerem skandynawskim).

Najnowsza edycja konkursów NCN ze zmianami (15.03.2013)

Informacje o konkursach (17.04.2013)