Harmonogram zajęć - filologia angielska z j.niemieckim

Semestr zimowy 2018/19 - studia licencjackie, stacjonarne

Zalecamy śledzenie zmian w harmonogramach - harmonogramy modyfikowane są na bieżąco.

Uwaga wszystkie pytania, które nie dotyczą bezpośrednio harmonogramu (związane z programem studiów, ich trybem, podziałem na grupy, procedurami zapisu do grup, itp.) prosimy kierować do opiekunów lat/specjalizacji.
 

 

 

Wyjaśnienia:

Sale oznaczane na planie numerem oraz literką B mieszczą się w budynku przy Al. Mickiewicza 9 B

Sala 2 (2 A) mieści się w budynku przy ul. Al. Mickiewicza 9 A

Reym (lub R) – Reymonta 4

Kr 2 – Krupnicza 2