Informacje dla kandydatów

  • Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

  • Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:

I. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne:

1. Filologia angielska
2. Filologia angielska z językiem niemieckim

II. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne:

1. Filologia angielska z jezykiem niemieckim

III. Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne:

1. językoznawstwo angielskie
2. językoznawstwo stosowane - metodyka nauczania języka angielskiego
3. literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
4. przekładoznawstwo
5. filologia angielska z językiem niemieckim

Nowo otwarte studia magisterskie - rok ak. 2016/17:

1. filologia angielska z językiem niemieckim (link 5 powyżej)

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać dowolną ścieżkę anglistyczną na studiach magisterskich ( linki 1-4 powyżej).

2. przekład literacki - język angielski

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek anglistycznych na studiach magisterskich: 'literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie' lub 'przekładoznawstwo' (linki 3-4 powyżej).


IV. Studia drugiego stopnia (magisterskie), niestacjonarne:

1. językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
2. przekładoznawstwo

 

Od roku akademickiego 2017/18 uruchomione zostają studia niestacjonarne drugiego stopnia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim.

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek: 'językoznawstwo angielskie (język w biznesie)' lub 'przekładoznawstwo' (linki 1-2 powyżej) oraz realizują część germanistyczną.

 

Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Collegium Novum UJ
ul. Gołębia 24, pokój 031
31-007 Kraków

Telefony: (012) 663 14 01, (012) 663 14 08,  (012) 663 14 41

E-mailrekrutacja@uj.edu.pl


Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

Telefony: (012) 663 15 46, (012) 663 15 47, (012) 663 11 06


 

Olimpiada języka angielskiego

 

42 Olimpiada Języka Angielskiego

Wyniki części pisemnej oraz harmonogram części ustnej Olimpiady znajdują się tutaj

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OJA
dr Andrzej Kurtyka: 
andrzej.kurtyka@uj.edu.pl