Informacje dla kandydatów

  • Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich i cudzoziemców można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

  • Information on admission to English-language programmes: welcome.uj.edu.pl

  • Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie irk.uj.edu.pl

  • Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia:

I. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne:

1. Filologia angielska
2. Filologia angielska z językiem niemieckim

II. Studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne:

1. Filologia angielska z jezykiem niemieckim

III. Studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne:

1. Filologia angielska
 

Nowo otwarte studia magisterskie - rok ak. 2016/17:

1. filologia angielska z językiem niemieckim (link 5 powyżej)

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać dowolną ścieżkę anglistyczną na studiach magisterskich ( linki 1-4 powyżej).

2. przekład literacki - język angielski

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek anglistycznych na studiach magisterskich: 'literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie' lub 'przekładoznawstwo' (linki 3-4 powyżej).


IV. Studia drugiego stopnia (magisterskie), niestacjonarne:

1. filologia angielska

Od roku akademickiego 2017/18 uruchomione zostają studia niestacjonarne drugiego stopnia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim.

UWAGA: kandydaci zakwalifikowani na tę specjalność mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek: 'językoznawstwo angielskie (język w biznesie)' lub 'przekładoznawstwo' (linki 1-2 powyżej) oraz realizują część germanistyczną.

V. Studia doktoranckie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://human.phd.uj.edu.pl


Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Collegium Novum UJ
ul. Gołębia 24, pokój 031
31-007 Kraków

Telefony: (012) 663 14 01, (012) 663 14 08,  (012) 663 14 41

E-mailrekrutacja@uj.edu.pl


Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

Telefony: (012) 663 15 46, (012) 663 15 47, (012) 663 11 06

e-mail: iso@uj.edu.pl

WWW: https://internationalstudents.uj.edu.pl/


 

Olimpiada języka angielskiego

 

Tutaj można znaleźć informacje o egzaminie ustnym etapu okręgowego 44 Olimpiady Języka Angielskiego.

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OJA

dr Andrzej Kurtyka: andrzej.kurtyka@uj.edu.pl