Koła Naukowe przy IFA

Koło Naukowe Anglistów (KNA)

https://www.facebook.com/theIFAtheatre/Kontakt:Nr ewidencyjny RKN UJ: KN046

Zarząd Koła w roku ak. 2018/19:

 • Przewodniczący - Jagoda Nosal (jagoda.m.nosal@gmail.com)
 • Zastępca Przewodniczącego  -Ania Klimek (klimek.annie@gmail.com)
 • Sekretarz - Jakub Korzycki  (jkorzycki5@gmail.com)
 • Skarbnik - Aleksandra Baranowska (aleksandra.baranowska828@gmail.com)

Aktywne Sekcje:

 • Creative Writing: Tomasz Trela (tomasztrela87@gmail.com) /
FB: https://www.facebook.com/creative.writing.kna.uj

 

 • Sekcja dydaktyczna: Agnieszka Jędrysik (jedrysik.agnieszka@gmail.com)

 

 • Sekcja językoznawcza: Franciszek Szczawiński (f.szczawinski@gmail.com)
FB: https://www.facebook.com/linguisticsKNA/

 

 • Old English Student Society: Jagoda Nosal (oessociety@gmail.com)
FB: https://www.facebook.com/oess.uj/

 

 • Queer and Gender Studies: Ania Klimek (klimek.annie@gmail.com)
FB: https://www.facebook.com/queerkna/

 

 • The IFA Theatre: Anna Lach (anna.lach@icloud.com)
FB: https://www.facebook.com/theIFAtheatre/

 

 • Sekcja tłumaczeniowa: Ziemowit Waszczyszyn (waszziemo@gmail.com)
FB: https://www.facebook.com/Sekcja-T%C5%82umaczeniowa-KNA-UJ-255290415177131/

 

Bieżące informacje o spotkaniach poszczególnych sekcji można znaleźć na FB Koła oraz na tablicy obok sekretariatu IFA pok. 127  (Coll. Paderevianum A, pierwsze piętro).


Koło Naukowe Anglistów przy Instytucie Filologii Angielskiej UJ zostało założone w 1928 roku i może pochwalić się wieloletnią tradycją propagowania działalności naukowej wśród studentów IFA.

Celem Koła jest zrzeszanie studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych rozwijaniem i wykorzystywaniem swojej wiedzy w działalności naukowej, studenckiej i popularyzatorskiej.  Oprócz regularnej działalności poszczególnych sekcji Koło reprezentuje Instytut na zewnątrz, np. podczas Dni Otwartych UJ i Festiwalu Nauki, oraz organizuje przedsięwzięcia integracyjne, takie jak Wigilia Anglistów. Wśród członków Koła znajdują się studenci czynnie działający w ruchu naukowym, uczestnicy i organizatorzy konferencji studenckich o zasięgu ogólnopolskim, a także stypendyści Rektora UJ.

Ubiegłe lata obfitowały w przedsięwzięcia Koła Naukowego Anglistów. Odbyło się już jedenaście edycji dorocznych Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych, które zyskały renomę forum wymiany myśli między doświadczonymi przekładoznawcami i początkującymi translatologami. 

Wysiłkiem członków Koła, przy współpracy z pracownikami naukowymi UJ, wydano również trzy tomy materiałów pokonferencyjnych – „Wkład w przekład" (2013),  „Wkład w przekład 2" (2014) i „Wkład w przekład 3" (2015) – dostępne wersjach pełnotekstowych (pdf) poprzez Repozytorium UJ.

Na wiosnę 2013r. odbył się cykl prelekcji o zapożyczeniach językowych pt. „Bez pożyczek ani rusz(?)", wygłoszonych przez językoznawców specjalizujących się w badaniach nad wpływem języka angielskiego na język polski.

Członkowie Koła znaleźli się wśród współorganizatorów międzynarodowej konferencji anglistycznej April Conference Thirteen, która odbyła się w kwietniu 2014r, oraz April Conference Fourteen w kwietniu 2017. Pracowali oni przy koordynowaniu paneli tematycznych, zaś kilkoro członków wygłosiło referaty. Ponadto, w dniach 30-31 maja 2014r. odbyła się konferencja studencka „Between Past & Present", zorganizowana przez sekcję Old English Koła. Była ona dla wielu studentów niższych lat okazją do debiutu w roli prelegentów; poprzedziły ją warsztaty oswajające początkujących z przygotowywaniem wystąpienia i środowiskiem konferencyjnym. KNA zdążyło także zaistnieć w przestrzeni medialnej – w marcu 2014r. udzieliliśmy rozgłośni studenckiej Radiofonia wywiadu o sekcji Creative Writing.

W 2017 roku Old English Student Society zreaktywowało Old English Student Conference, organizując jej piątą edycję. W konferencji wzięli udział studenci i eksperci z 7 uniwersytetów z Polski i z zagranicy. Następna, szósta odsłona OESC planowana jest na marzec 2018.

Koło Naukowe Anglistów to jednak przede wszystkim regularne spotkania sekcji tematycznych, w których wziąć udział może każdy student UJ. W roku akademicki 2016/2017 działało ich trzy. Obecnie najdłużej działającą sekcją Koła jest the Old English Student Society, która podczas spotkań zgłębia meandry literatury i języka staroangielskiego. Ma ona także na koncie organizację i czynny udział w pięciu edycjach Old English Student Conference, mającej na celu stworzenie okazji do dialogu między studentami i ekspertami. Najstarszą sekcją jest jednak sekcja teatralna, reaktywowana dwa lata temu pod nazwą The IFA Theatre, która zainaugurowała swoją działalność wystawiając The IFA Christmas Special podczas Wigilii Anglistów 2014. Od tamtego czasu członkowie The IFA Theatre zajmują się pisaniem, reżyserowaniem oraz graniem w świątecznych sztukach, jak również organizacją instytutowego Dnia św. Patryka. Najmłodszą inicjatywą  Koła jest sekcja Creative Writing, która powstała dla wzajemnego wsparcia i dzielenia się własną twórczością przez miłośników pisania. Owocem działalności Creative Writing jest tom opowiadań Obsessions. A Short Story Anthology (Kraków 2015) wraz z esejem omawiającym ten gatunek.

  • OLD ENGLISH STUDENT SOCIETY – Jagoda Nosal (oessociety@gmail.com)
  • SEKCJA TŁUMACZENIOWA – Ziemowit Waszczyszyn (waszziemo@gmail.com)
  • Facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-T%C5%82umaczeniowa-KNA-UJ-255290415177131/
  • SEKCJA DYDAKTYCZNA Agnieszka Jędrysik (jedrysik.agnieszka@gmail.com)
  •  
  • QUER AND GENDER STUDIES - Ania Klimek (klimek.annie@gmail.com)
  • Facebook: https://www.facebook.com/queerkna/
  •  
  • THE IFA THEATRE – Anna Lach (anna.lach@icloud.com)

Koło Naukowe Studentów Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim

Zarząd Koła:

Przewodnicząca - Aleksandra Sadowska
Zastępca Przewodniczącej - Kateryna Chyzhykova
Sekretarz - Joanna Jakubczyk
Skarbnik - Anastasia Levko

Opiekun Koła: dr Justyna Budzik
 

Koło na FB

Grupy:

1. Literaturoznawcza (literatura i kultura krajów anglojęzycznych od początku XX wieku)

2. Przekładoznawcza (przekład i analiza języka angielskiego)

3. Kultura i sztuka krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku