Koła Naukowe przy IFA

Koło Naukowe Anglistów (KNA)

Nasza historia, nasze fascynacje - prezentacja

Kontakt:

  • E-mail: kolo.naukowe.anglistow.uj@gmail.com
  • Grupa FB


Nr ewidencyjny RKN UJ: KN046

Zarząd Koła w roku ak. 2016/17:

Aktywne Sekcje:

  • CREATIVE WRITING – Katarzyna Biela i Alicja Lasak (creativeuj@gmail.com)

Facebook: https://www.facebook.com/creative.writing.kna.uj/

  • OLD ENGLISH – Jagoda Nosal i Krystyna Strzebońska-Cichorz (oessociety@gmail.com)

Facebook: https://www.facebook.com/oessuj/

  • PRZEKŁADOZNAWCZA – zawieszona, kontakt: Katarzyna Bazarnik (k.bazarnik@uj.edu.pl)
  • TEATRALNA – Aleksandra Misiura (alexandra.misiura@gmail.com) i Anna Lach (anna.lach@icloud.com)

Facebook: https://www.facebook.com/The-IFATheatre-Sekcja-Teatralna-KNA-UJ-721207341346977/

  • KULTUROZNAWCZA – Stefan Bocheński ((ecthelion44@gmail.com)

 

Bieżące informacje o spotkaniach poszczególnych sekcji można znaleźć na FB Koła oraz na tablicy obok sekretariatu IFA pok. 127  (Coll. Paderevianum A, pierwsze piętro).


Koło Naukowe Anglistów przy Instytucie Filologii Angielskiej UJ może pochwalić się wieloletnią tradycją propagowania działalności naukowej wśród studentów IFA. Jego początki ze sporym sukcesem zaznaczyła działalność teatralna, wskrzeszona w obecnym roku akademickim.

Celem Koła jest zrzeszanie zainteresowanych rozwijaniem i wykorzystywaniem swojej wiedzy w działalności naukowej i studenckiej.  Oprócz regularnej działalności poszczególnych sekcji Koło reprezentuje Instytut na zewnątrz, np. podczas Dni Otwartych UJ i Festiwalu Nauki, oraz organizuje przedsięwzięcia integracyjne takie jak Wigilię Anglistów. Wśród członków Koła znajdują się studenci czynnie działający w ruchu naukowym, uczestnicy i organizatorzy konferencji studenckich o zasięgu ogólnopolskim, a także stypendyści Rektora UJ.

Ubiegłe lata obfitowały w przedsięwzięcia Koła Naukowego Anglistów. Odbyło się już dziewięć edycji dorocznych Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych, które zyskały renomę forum wymiany myśli między doświadczonymi przekładoznawcami i początkującymi translatologami. 

Wysiłkiem członków Koła, przy współpracy z pracownikami naukowymi UJ, wydano również trzy tomy materiałów pokonferencyjnych – „Wkład w przekład" (2013),  „Wkład w przekład 2" (2014) i „Wkład w przekład 3" (2015) – dostępne wersjach pełnotekstowych (pdf) poprzez Repozytorium UJ.

Na wiosnę 2013r. odbył się cykl prelekcji o zapożyczeniach językowych pt. „Bez pożyczek ani rusz(?)", wygłoszonych przez językoznawców specjalizujących się w badaniach nad wpływem języka angielskiego na język polski.

Członkowie Koła znaleźli się wśród współorganizatorów międzynarodowej konferencji anglistycznej April Conference Thirteen, która odbyła się w kwietniu 2014r. Pracowali oni przy koordynowaniu dwóch paneli tematycznych, zaś kilkoro członków wygłosiło referaty. Ponadto w dniach 30-31 maja 2014r. odbyła się konferencja studencka „Between Past & Present", zorganizowana przez sekcję Old English Koła. Była ona dla wielu studentów niższych lat okazją do debiutu w roli prelegentów, poprzedziły ją warsztaty oswajające początkujących z przygotowywaniem wystąpienia i środowiskiem konferencyjnym. KNA zdążyło także zaistnieć w przestrzeni medialnej – w marcu 2014r. udzieliliśmy rozgłośni studenckiej Radiofonia wywiadu o sekcji Creative Writing.

Koło Naukowe Anglistów to jednak przede wszystkim regularne spotkania sekcji tematycznych, w których wziąć udział może każdy student. W roku akademicki 2013/2014 działało ich pięć, z czego dwie nowopowstałe. Obecnie najdłużej działającą sekcją Koła jest the Old English Student Society, które zgłębia meandry literatury i języka staroangielskiego. Ma ona także na koncie cztery edycje Old English Student Conference. Kolejną grupą dyskusyjną jest sekcja tłumaczeniowa, która na spotkaniach w Massolit Café dyskutuje o własnych próbkach przekładu literackiego.  Dla przeciwwagi powstała sekcja językoznawcza, której członkowie śledzą najnowsze teorie językoznawcze, przygotowują referaty i uczestniczą w prelekcjach zaproszonych gości. Zbiera się również nowa sekcja dialektologiczna, która z pasją odkrywa lokalne odmiany języka angielskiego. Najmłodszymi inicjatywami Koła są: sekcja Creative Writing, która powstała dla wzajemnego wsparcia i dzielenia się własną twórczością przez miłośników pisania, oraz sekcja teatralna, która zaingurowała swoją działalność efemerydą „The IFA Christmas Special" wystawioną podczas Wigilii Anglistów 17.12.2014 r. Natomiast owocem działań sekcji Creative Writing jest tom opowiadań Obsessions. A Short Story Anthology (Kraków 2015) wraz z esejem omawiającym ten gatunek.

Koło Naukowe Studentów Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim

Zarząd Koła:

Przewodnicząca - Aleksandra Sadowska
Zastępca Przewodniczącej - Kateryna Chyzhykova
Sekretarz - Joanna Jakubczyk
Skarbnik - Anastasia Levko

Opiekun Koła: dr Justyna Budzik
 

Koło na FB

Grupy:

1. Literaturoznawcza (literatura i kultura krajów anglojęzycznych od początku XX wieku)

2. Przekładoznawcza (przekład i analiza języka angielskiego)

3. Kultura i sztuka krajów niemieckojęzycznych po 1945 roku