Studia licencjackie - możesz dużo

Zachęcamy i zapraszamy: https://www.irk.uj.edu.pl

Jeśli wybierzesz  anglistykę jako kierunek studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (te ostatnie na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim), to potwierdzisz i lepiej zrozumiesz  to, co już wiesz -  jak niesamowicie bogaty, fascynujący i wciąż zaskakujący jest świat anglosaski.

W ciągu trzech lat nauki

 • zaoferujemy Ci 600 godzin zaawansowanej nauki języka angielskiego, w tym intensywne zajęcia z mówienia [Speaking] czytania [Reading], pisania [Writing], oraz słownictwa, gramatyki, wyrażeń idomatyczych i kolokacji [Use of English].
 • kolejne kursy poświęcone rozwijaniu kompetencji językowej można wybrać spośród przedmiotów opcyjnych.
 • dowiesz się, jak rozwijał się język angielski, jak wygląda dzisiaj i dlaczego jest tak różny od języka polskiego;
 • zobaczysz, czym jest tłumaczenie i zapoznasz się z różnymi strategiami przekładu zależnymi od rodzajów tekstów;
 • poznasz historię literatury angielskiej i amerykańskiej od średniowiecza do XXI wieku;
 • poznasz historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
 • dowiesz się, czym jest pragmatyka, komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie;
 • nauczysz się skutecznie stosować metody nauczania języków obcych oraz otrzymasz formalne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • zaoferujemy Ci intensywne zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 600 godzin na filologii angielskiej z językiem niemieckim, dzięki czemu nauczysz używać się tego języka na poziomie C1.
 • zobaczysz, co się dzieje na zajęciach o nazwie "seminarium" i zdobędziesz dyplom licencjata;
 • w trakcie studiów możesz ubiega się o grant wyjazdowy z programu  Erasmus Plus do jednego z 31 zagranicznych uniwersytetów (zobacz listę), z którymi IFA ma umowy o wymiany studenckie i odbycia jednego semestru studiów za granicą.
 • weźmiesz udział w działalności Koła Naukowego IFA (KNA) , może wystąpisz na kolejnych, słynnych już Warsztatach Tłumaczeniowych lub weźmiesz udział w spotkaniach i dyskusjach prężnej Sekcji językoznawczej Koła Naukowego Anglistów

 

Opisy kursów opcyjnych oferowanych w roku akademickim 2020/2021 znajdziesz tutaj:

Zachęcamy wszystkich  studentów rozpoczynających studia w IFA UJ do zapisywania się na moduł pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół. Informacje dotyczące modułu można znaleźć na stronie internetowej IFA lub u opiekuna specjalizacji dr. Marcina Klebana (e-mail: marcin.kleban@uj.edu.pl)


Zapisy w sekretariacie IFA w czasie przyjęć na studia lub w pierwszym tygodniu roku akademickiego poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl


Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2020/2021 będzie możliwe po ukończeniu kształcenia na studiach magisterskich. Program kształcenia można znaleźć tutaj.

 

 

Twoje wybory

Studia to także umiejętność wyboru. W  ciągu trzech lat nauki będziesz mógł wybrać kursy, które Cię najbardziej interesują. Wśród nich mogą się znaleźć:

 

 • Introduction to Semantics

Synonimia, antonimia, polisemia, wieloznaczność – poznaj tajniki relacji znaczeniowych. Podyskutuj o  kolokacjach, polach znaczeniowych, znaczeniu wyrazu, zdania i wypowiedzi.

 • Introduction to Stylistics

A teraz z kolei zobacz na czym polega kreatywność języka. Co składa się na styl? I dlaczego używamy tylu porównań, metafor, metonimii, wyolbrzymień i niedopowiedzeń? Czy figury występują tylko w języku literackim? I czy można je łatwo tłumaczyć?

 • Tłumaczenie tekstów turystycznych

W związku z rozwojem turystyki jest duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dotyczące tej dziedziny. W trakcie kursu studenci analizują typowe rodzaje tekstów turystycznych (ulotka, wpis katalogowy, przewodnik itp.) oraz uczą się stosować różne strategie ich tłumaczenia. Poznają także zasady tłumaczenia wybranych nazw geograficznych.

 • Kulturowe aspekty przekładu

W związku z rozwojem turystyki jest duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dotyczące tej dziedziny. W trakcie kursu studenci analizują typowe rodzaje tekstów turystycznych (ulotka, wpis katalogowy, przewodnik itp.) oraz uczą się stosować różne strategie ich tłumaczenia. Poznają także zasady tłumaczenia wybranych nazw geograficznych.

 • Persuasion in Translation

Studenci zapoznają sie z różnymi formami tekstów o charakterze perswazyjnym - tekst reklamowy, przemówienie, artykuł perswazyjny, ulotka, materiały promocyjne, itp. Zajęcia koncentrują się z jednej strony na umiejętności rozpoznawania i analizy różnych technik retorycznych i perswazyjnych oraz, z drugiej strony, na umiejętności szukania ekwiwalentnych odpowiedników takich technik w tekście docelowym.

 • Humor in Translation

W ramach tego kursu   studenci poznają w praktyce sztukę  przekładu krótkich  tekstów humorystycznych, od fragmentów felietonów prasowych po krótkie formy literackie. Przekłady dokonywane będą głównie na język polski, a w dyskusji omówione zostaną problemy językowe i kulturowe, a także preferowane  strategie przekładu.

 • Seminarium dyplomowe – nowsza literatura angielska, prowadzący: dr  Izabela Curyllo-Klag
 •  
 • W kontrze do ogółu: literackie obrazy niepokornych

Podczas seminarium przyjrzymy się literackim postaciom buntowników i buntowniczek,  niepokornych, wybujałych indywidualistów, społecznie nieprzystosowanych lub kontestujących zastany porządek. Zastanowimy się nad literackim obrazem subkultur i ruchów kontrkulturowych. Poznamy powieści, które stały się kultowe i – tu paradoks – zainspirowały rzesze czytelników, przekonanych, że „myślą inaczej”. Interesować nas będą zarówno buntownicy progresywni, dążący do zmiany, jak i konserwatywni, którzy za wszelką cenę opierają się zmianie i zgłaszają votum separatum. Uwaga: nie będziemy dążyć do jednomyślności w interpretacji tekstów literackich!

 • Seminarium dyplomowe – literaturoznawstwo, prowadzący: dr Agnieszka Romanowska

W ramach kursu zatytułowanego "TL;DR or Classics Reinvented" zajmiemy się współczesnymi wersjami wybranych tekstów należących do tradycyjnego kanonu literatury brytyjskiej. W centrum uwagi znajdą się adaptacje literackie, filmowe i muzyczne, a także współczesne zastosowania klasycznych form literackich. Rozwiniemy także umiejętności potrzebne do napisania pracy dyplomowej, takie jak formułowanie pytań badawczych, stawianie tezy, wnioskowanie, redakcja językowa i edytorska. Pełny opis i plan spotkań, zob. USOS opis kursu.

 • Seminarium dyplomowe – wiedza o kulturze (FAN):
  System klasowy w Wielkiej Brytanii od okresu wiktoriańskiego po czasy współczesne, prowadząca: dr Ewa Kowal

 

 • System klasowy w Wielkiej Brytanii od okresu wiktoriańskiego po czasy współczesne
Czym jest klasa społeczna i system klasowy? Dlaczego odgrywają one kluczową rolę w historii i kulturze Wielkiej Brytanii (oraz świata)? Czym różni się prekariat od proletariatu i baza od nadbudowy? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczą omawiane w czasie kursu teksty literackie, historiograficzne, teoretyczne i krytyczne, a zwłaszcza liczne filmy, fabularne i dokumentalne.

 

 • New Irish Literature, prowadząca: dr Izabela Curyłło-Klag
 • W ramach kursu prześledzimy najnowsze dokonania pisarzy i poetów irlandzkich, zarówno tych już uznanych, jak i tych, którzy zadebiutowali w ostatniej dekadzie. Sprawdzimy, na ile są oni wolni od koszmarów dwudziestowiecznej historii oraz czy podejmują dialog z wielkimi twórcami poprzedniej epoki, takim jak Beckett, Joyce czy Yeats. Zastanowimy się, jak zmieniała się Irlandia od początku XXI wieku, kiedy była „Celtyckim Tygrysem” i atrakcyjnym celem emigracji, aż po obecne lata mniejszej prosperity i rewizji ideału wielokulturowości. Postaramy się usłyszeć nowe głosy, wyrażające doświadczenie współczesnego życia na „Zielonej Wyspie”, niejednokrotnie z ironicznym dystansem i typowo irlandzkim poczuciem humoru.
 
 • Seminarium dyplomowe – Przekładoznawstwo , prowadząca - dr Agata Hołobut

Zapraszamy do wspólnej wędrówki zawiłymi ścieżkami współczesnych badań nad przekładem. Poznamy historię tłumaczenia, omówimy (i wyczytamy spomiędzy wierszy) specyfikę przekładu biblijnego, literackiego, filmowego, teatralnego. Zastanowimy się również nad związkami kultury i polityki z przekładem, a wszystko zilustrujemy przykładami mniej lub bardziej udanych translatorskich rozwiązań. A może zaproponujemy własne?  

 
 • Cywilizacja Wysp Brytyjskich - wykład I rok (FA i FAN), prowadząca: dr hab. Beata Piątek

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych wydarzeń historycznych ze szczególnym naciskiem na historię społeczną Wysp Brytyjskich. Kurs ma również na celu zarysowanie tła historycznego dla zjawisk kulturowych i politycznych. Ponadto kurs wprowadza elementy analizy dokumentu historycznego.

Kurs przedstawia wybrane aspekty historii Wysp Brytyjskich od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne. Semestr zimowy obejmuje historię najdawniejszą po wiek XVI, semestr letni skupia się bardziej szczegółowo na historii ostatnich czterech wieków, z naciskiem na historię społeczną. Cały kurs traktuje Wyspy Brytyjskie jako „Archipelag Atlantycki" – grupę wysp i społeczności, które są ze sobą powiązane, ale mają odmienną kulturę.

 • American Presidential Rhetoric/Retoryka prezydentów amerykańskich

Tematyka kursu związana jest z dyskursem publicznej debaty w USA i retoryką "Białego Domu". Uczestnicy zajęć będą mieli szansę poznać strategie perswazyjne stosowane w przemówieniach m.in. Abrahama Lincolna, Johna F. Kennedy'ego, Ronalda Regana oraz Baracka Obamy, oraz mechanikę prezydenckiej kampanii wyborczej w Ameryce.

 
 • Understanding Poetry

Opcja przeznaczona zarówno dla studentów, którzy potrzebują pomocy w czytaniu i rozumieniu poezji, jak i tych, dla których poezja stanowi szczególny przedmiot zainteresowania i fascynacji. Zasadniczym aspektem kursu jest praca z tekstem poetyckim, jego analiza i próby interpretacji w różnych płaszczyznach tematycznych. Opcja zakłada kształtowanie wrażliwości na bogactwo i złożoność dzieła poetyckiego oraz rozbudzanie świadomości potencjału interpretacyjnego, jaki tkwi w metaforze poetyckiej, symbolice i wieloznaczności języka poezji.

 • American Love Poetry

Kurs poświęcony jest amerykańskiej poezji miłosnej od Walta Whitmana do XXI wieku. Próbuje pokazać w jaki sposób polityka, normy społeczno-obyczajowe oraz indywidualne doświadczenia wpływały na amerykańskich poetów piszących o miłości.

 • Shakespeare on Page, Stage and Screen

Opcja ma na celu omówienie różnorodnych sposobów istnienia sztuk Szekspira na deskach teatralnych oraz w adaptacjach filmowych. Wychodząc od analizy tekstowej wybranych dramatów Szekspira, zajęcia skupiają się następnie na ich teatralnych oraz filmowych interpretacjach, zarówno najnowszych, jak i dwudziestowiecznych.

 • Reading with Jane Austen

Popularność powieści Jane Austen skłania do poświęcenia uwagi jej literackim inspiracjom i sposobom wykorzystania utworów innych pisarzy. Omawiane na zajęciach powieści często i w stosunkowo szerokim zakresie odwołują się do poezji i prozy czytanej przez powieściopisarkę. Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy o twórczości Jane Austen poprzez analizę wybranych powieści w kontekście literackich odniesień, jakie zostały w nich wykorzystane.

 • Elementy klasyczne i chrześcijańskie w literaturze angielskiej

Zajęcia poświęcone są wykorzystaniu elementów klasycznych i chrześcijańskich w literaturze angielskiej. Omawiane teksty ukazują obecność w literaturze od renesansu po czasy współczesne głównych idei filozofii, teologii i literatury klasycznej oraz chrześcijańskiej.

 • Life-writing / Życiopisanie, prowadzący: dr hab. Robert Kusek

Autobiografie, biografie, dzienniki, wspomnienia, powieści i filmy biograficzne. Ale także facebook, twitter, blog. Innymi słowy, kurs poświęcony wszechogarniającemu „życiopisaniu”. Od Jane Austen do Justina Biebera.