Dokumenty i ogłoszenia - obrona

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przez obroną (licencjacką i magisterską)

Po przyjęciu pracy przez promotora należy wysłać e-mail na adres:

z następującymi danymi: imię i nazwisko studenta, tytuł pracy w języku angielskim, nazwisko promotora. Przed złożeniem dokumentów do egzaminu każdy student ma obowiązek sprawdzić zgodność ocen w systemie USOS z całego toku studiów. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IFA następujące dokumenty:

  1. Na podstawie Zarządzenia  Nr  39 Rektora UJ z dnia 11.04.2011 r. (dostępne tutajwydrukowane i zbindowane dwa egzemplarze pracy oraz oświadczenie w sprawie praw autorskich (numerujemy strony pracy  począwszy od strony tytułowej, jednak proszę nie wpisywać cyfr 1 i 2 na strony tytułowe, tylko rozpocząć wpisywanie cyfr od strony numer 3).
  2. OŚWIADCZENIE o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej, dostępne tutaj.
  3. OŚWIADCZENIE o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej, dostępne tutaj.
  4. WNIOSEK o wydanie odpisu w języku obcym, dostępny tutaj.
  5. ZDJĘCIA DYPLOMOWE o wymiarach 4,5 x 6,5 cm - 4 sztuki (+ 1 sztuka na każdy odpis w języku obcym).
  6. Wypełniony „Formularz dla  absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego" dostępny tutaj.
  7. Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję „TAK" przy formule „Czy zgłosić do rozliczenia". Dodatkowo studenci studiów jednolitych magisterskich składają indeks w Sekretariacie IFA w celu zweryfikowania danych do suplementu.

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania pracy  w Sekretariacie IFA

Po obronie magisterskiej należy zwrócić legitymację studencką, natomiast po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymacje do końca października.