Dokumenty i ogłoszenia - obrona

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przed obroną (licencjacką i magisterską)

Po przyjęciu pracy przez promotora należy wysłać e-mail na adres:

z następującymi danymi: imię i nazwisko studenta, tytuł pracy w języku angielskim, nazwisko promotora, nazwisko recenzenta. Przed złożeniem dokumentów do egzaminu każdy student ma obowiązek sprawdzić zgodność ocen w systemie USOS z całego toku studiów. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IFA następujące dokumenty:

Na podstawie Zarządzenia Rektora UJ (Nr 103 z dnia 16.10.2017 r.dostępne tutaj):

1. Wydrukowane z APD "Oświadczenie w sprawie praw autorskich";

2. Wydrukowany z APD "Formularz dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego";

3. WNIOSEK o wydanie odpisu w języku obcym, dostępny tutaj;

4. ZDJĘCIA DYPLOMOWE o wymiarach 4,5 x 6,5 cm - 4 sztuki (+ 1 sztuka na każdy odpis w języku obcym).

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IFA.

Po obronie magisterskiej należy zwrócić legitymację studencką, natomiast po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymację do końca października.