Wykłady monograficzne profesorów wizytujących IFA w semetrze letnim

Zapraszamy na wykłady monograficzne (każdy wykład 30 godz., 4 punkty ECTS),  które w semestrze letnim przeprowadzą profesorowie wizytujący IFA.

  •  Irish socio-cultural development - from colony to global brand
  •  The formation of British socio-economic culture and its literary representations

Wykłady poprowadzi prof. Gerard McCann z St. Mary’s University College w Belfaście w terminie od 26 lutego do 15 kwietnia br. Wykłady te dedykowane są dla studentów studiów magisterskich, mogą w nich również uczestniczyć studenci studiów I stopnia.

  • The Salem Massachusetts Witch Trials, 1692-1693: A Historical and Literary Overview

Wykład poprowadzi dr Nancy Schultz z Salem State University w terminie od 7 do 25 marca br.

  • Harriet Beecher Stowe: Literary Responses  to Slavery and Racism

Wykład poprowadzi dr Nancy Schultz z Salem State University w terminie od 29 maja do 15 czerwca br. Wykłady dr Schultz dedykowane są dla studentów studiów I stopnia, mogą w nich również uczestniczyć studenci studiów II stopnia.

Data opublikowania: 01.02.2018
Osoba publikująca: Marta Kapera