Harmonogram zajęć - filologia angielska z j.niemieckim

Semestr letni 2019/20 - studia licencjackie, stacjonarne

Zalecamy śledzenie zmian w harmonogramach - harmonogramy modyfikowane są na bieżąco.

 

Uwaga

1. w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim wszelkie uwagi i pytania dotyczące harmonogramu proszę umieszczać na: https://www.facebook.com/pages/category/Education/IFA-UJ-harmonogram-1433351593569069/

2. wszystkie pytania, które nie dotyczą bezpośrednio harmonogramu (związane z programem studiów, ich trybem, podziałem na grupy, procedurami zapisu do grup, itp.) prosimy kierować do opiekunów lat/specjalizacji.
 

 

 

Wyjaśnienia:

Sale oznaczane na planie numerem oraz literką B mieszczą się w budynku przy Al. Mickiewicza 9 B

Sala 2 (2 A) mieści się w budynku przy ul. Al. Mickiewicza 9 A

Reym (lub R) – Reymonta 4

Kr 2 – Krupnicza 2