Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr zimowy 2019/20

W dniu  03.10.2019 br. o godz. 8.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 15.10 br. o godz.


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku przekładoznawstwa 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2.  Reading Modernism lub Reading Postmodernism. Dla I roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub  opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Non-Literary Translation  lub Effective Business Presentations , dla II roku językoznawstwa 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektoraty i jedno z dwóch seminariów magisterskich.


Studenci I roku specjalizacji przekładoznawczej rejestrują się na jedno z dwóch seminariów i analogicznie do grup z innych przedmiotów


Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Dodatkowo studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru jeden z dwóch kursów: Non-literary Translation lub Effective Business Presentations.


Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.
Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba  i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71