Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne - semestr letni 2019/20

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne  – semestr letni w roku akademickim 2019/2020 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia .

W dniu 21 lutego br. o godz. 08.30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla I i II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na specjalności filologia angielska z j. niemieckim.

 Rejestracja zakończy się w dniu  1 marca  br. o godz. 23.59
 
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne :

  • dla I roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction
  • dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Introduction to Interpreting 2 lub Translation Short Stories, 2 Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.
  • dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Business Option: Language and Media lub Business Option: Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Business Translation, 3. Basic Issues in Pragmatics lubPragmatics of Communication;
  • dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Opcja Morfologia lub Opcja: Fonologia, 2. EU Translation lub English in EU context i 3. Introduction to Negotiation Theory in practice lub Negotiation Skills in Business Communication.
  • Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo).  Psychology i 2. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.

 

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2019/2020 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne


Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej  migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)
 
Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl

  • Studenci  I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji biznesowej mają do wyboru dwa kursy: 1. Specialised Discourses lub Business Translation, studenci II roku ścieżki językoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. EU Translation lub English in EU context i 2. Introduction to Negotiation Theory in practice lub Negotiation Skills in Business Communication.
  • Studenci  I roku ścieżki przekładoznawczej w ramach opcji literackiej mają do wyboru:Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction, studenci II roku ścieżki przekładoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub  Non –literary Translation:
  • II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.