Uwaga

We wszystkich sprawach dotyczących toku studiów należy zwracać się do  z-cy Dyrektora IFA, dr hab. Andrzeja Pawelca, z wyjątkiem podań o  zwolnienia z opłat, które należy kierować do Dyrektor IFA, prof. Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej.

 

Godziny przyjęć Dyrektora IFA i z-cy Dyrektora IFA do Spraw Studenckich można znaleźć tutaj