Program studiów I stopnia

Program studiów licencjackich w roku ak. 2018/2019

  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2014/15
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2015/16
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2016/17
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak.2017/18
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2018/19
 
Uwaga: Wszelkie kwestie dotyczące opcji wyjaśniają opiekunowie lat/specjalizacji.

 

Tutaj zapoznać sie można z efektami kształcenia na specjalności: filologia angielska, studia I stopnia, a tutaj na specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, studia I stopnia.

 

Ścieżka prozawodowa dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) o profilu ogólnoakademickim w IFA w roku 2018/19.

Studenci studiów na specjalności 'filologia angielska' o profilu ogólnoakademickim, a także studenci 'filologii angielskiej z językiem niemieckim' pragnący zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą zrealizować program kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie podstawowym w ramach zajęć opcyjnych przewidzianych w programie studiów w IFA.
Otwarcie specjalizacji nauczycielskiej jest uzależnione od wpisania się na specjalizację nauczycielską co najmniej 15 studentów.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Studium Pedagogicznego UJ oraz pracowników IFA UJ. Dla studenta dokonującego wpisu na specjalizację nauczycielską, wszystkie zajęcia przewidziane programem kształcenia pedagogicznego będą obowiązujące.
Zapisy na specjalizację nauczycielską dla studentów I roku filologii angielskiej oraz filologii angielskiej z niemieckim na studiach stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim potrwają do 3 października  2017. Zapisów można dokonywać w sekretariacie IFA lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: kamila.dudzinska@uj.edu.pl

Więcej informacji o specjalizacji nauczycielskiej zostanie przekazane na spotkaniu ze studentami I roku przed rozpoczęciem roku akademickiego. Informacji można również zasięgnąć u koordynatora specjalizacji nauczycielskiej w IFA dr Marcina Klebana pod adresem: marcin.kleban@uj.edu.pl