Studia I stopnia

Program studiów I stopnia (licencjackich) od roku ak.2019/2020

 

  • Filologia angielska z językiem niemieckim - studia stacjonarne

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) do roku ak. 2018/2019

  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2014/15
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2015/16
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2016/17
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak.2017/18
  • Program dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku ak. 2018/19
 
Uwaga: Wszelkie kwestie dotyczące opcji wyjaśniają opiekunowie lat/specjalizacji.

 

Tutaj zapoznać sie można z efektami kształcenia na specjalności: filologia angielska, studia I stopnia, a tutaj na specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, studia I stopnia.

 

Ścieżka pedagogiczna dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) o profilu ogólnoakademickim w IFA w roku 2019/20 

 

 

Studenci studiów na specjalności 'filologia angielska' o profilu ogólnoakademickim, a także studenci 'filologii angielskiej z językiem niemieckim' pragnący zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego mogą zrealizować program kształcenia pedagogicznego w ramach zajęć opcyjnych przewidzianych w programie studiów w IFA.
Otwarcie specjalizacji nauczycielskiej jest uzależnione od wpisania się na specjalizację nauczycielską co najmniej 15 studentów.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zapowiadanymi zmianami prawnymi dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2019/2020 będzie możliwe po ukończeniu kształcenia na studiach magisterskich.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Studium Pedagogicznego UJ oraz pracowników IFA UJ. Dla studenta dokonującego wpisu na specjalizację nauczycielską wszystkie zajęcia przewidziane programem kształcenia pedagogicznego będą obowiązujące.
Zapisy na specjalizację nauczycielską dla studentów I roku filologii angielskiej oraz filologii angielskiej z niemieckim na studiach stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim potrwają do 2 października 2019 r. Zapisów można dokonywać w sekretariacie IFA lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl

Więcej informacji o specjalizacji nauczycielskiej zostanie przekazane na spotkaniu ze studentami I roku przed rozpoczęciem roku akademickiego. Informacji można również zasięgnąć u koordynatora specjalizacji nauczycielskiej w IFA dr. Marcina Klebana pod adresem: marcin.kleban@uj.edu.pl