Joint Master's Programme in English and American Studies

We are pleased to announce the launch of the European Joint Master's Programme in English and American Studies offered by a consortium of international universities,
one of which is the Jagiellonian University.

The first stage of recruitment is now open.  The recruitment will close on 31st March 2020. Meeting for prospective candidates will be held on 3rd March 2020 at 9:00 in Room 104 Paderevianum B

Click here to learn more

Doktoraty w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji i ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich  w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.

Link do strony Szkoły: https://human.phd.uj.edu.pl/

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anglistyka Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszą w Polsce (patrz Historia).

Obecnie Instytut Filologii Angielskiej UJ prowadzi studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, promuje również doktorantów. Studia licencjackie oferuje w dwóch specjalnościach: filologia angielska oraz filologia angielska z językiem niemieckim. Na studiach magisterskich oferuje kilka specjalizacji do wyboru: literatura angielska, literatura amerykańska, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane lub przekładoznawstwo. Zatrudnia około sześćdziesięciu pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z ich dorobkiem (patrz Zakłady i katedry).

IFA co trzy lata organizuje April Conference, międzynarodową konferencję anglistyczną, a co dwa lata współorganizuje konferencję popularyzatorską Język Trzeciego Tysiąclecia. Współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i na świecie.

Pytania i uwagi na temat funkcjonowania Instytutu prosimy kierować na adres: filologia.angielska@filg.uj.edu.pl

Historia IFA 1911-2011


Jesteśmy na Facebooku

Jesteśmy na YouTube

YouTube

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia oficjalnego kanału Youtube Instytutu Filologii Angielskiej.

 

Zacytuj

Alfred, Lord Tennyson

Sunset and evening star,
And one clear call for me!
And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea, ...