Terminy zjazdów na studiach zaocznych w roku ak. 2019/20

Terminy zjazdów na studiach zaocznych w IFA 2019/20 na następujących kierunkach studiów:

  • Filologia angielska z językiem niemieckim, studia licencjackie, niestacjonarne (FAN) (7 zjazdów)
  • Filologia angielska, studia magisterskie, niestacjonarne (językoznawstwo/ język w biznesie - FA biznes; przekładoznawstwo – FA przekład) (8 zjazdów)
  • Filologia angielska z językiem niemieckim, studia magisterskie, niestacjonarne (językoznawstwo/ język w biznesie - FAN biznes; przekładoznawstwo – FAN przekład) (8 zjazdów)

 

Semestr zimowy 2020

4-6. X 2019 * (zjazd wyłącznie dla studiów magisterskich)
18-20. X 2019
15-17. XI 2019
22-24. XI 2019
6-8. XII 2019
20-22. XII 2019
10-12. I 2020
24-26. I 2020

 

Semestr letni 2020


28 lutego-1 marca 2020
20-22 marca 2020
3-5 kwietnia 2020
17-19 kwietnia 2020
8-10 maja 2020
29-31 maja 2020
5-7 czerwca 2020
23-24 maja 2020 dodatkowy zjazd  (PNJN i PNJA) dla I roku FAN SL


I rok FAN (studia licencjackie) będzie miał dodatkowy zjazd w listopadzie/grudniu na przedmioty praktyczne PNJN


I rok studiów magisterskich ma zajęcia w piątki od 15.30, soboty i niedziele. Pozostałe lata i kierunki tylko w soboty i niedziele.